เทคโนโลยี “Facial Recognition” จะถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยในงาน Tokyo Olympics

การเตรียมงาน Tokyo Olympics ที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ และหนึ่งในนั้นคือการที่ญี่ปุ่นกำลังจะใช้เทคโนโลยี “Facial recognition” เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในงานให้มากยิ่งขึ้น

Facial recognition in Tokyo Olympics 2020

การที่ญี่ปุ่นหยิบเทคโนโลยีนี้มาใช้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในงานให้มากยิ่งขึ้นเพราะอาจมีการก่อการร้ายเกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยในด้านความรวดเร็วในการเข้างานแทนที่จะใช้บัตร แต่ใช้เป็นการสแกนใบหน้าทำให้ผู้คนเข้าสู่สนามกีฬาได้ไวยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีนี้ญี่ปุ่นจะไม่ได้ใช้กับคนทั่วในที่เข้ามาชมการแข่งขันกีฬา แต่จะใช้กับเหล่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายอาทิเช่น คณะผู้จัดงาน, กรรมการ,นักกีฬาและนักข่าว คนกลุ่มนี้จะได้รับบัตรที่สแกนใบหน้าพร้อมพิมพ์ลงบนบัตร และเมื่อคนกลุ่มนี้มาถึงสนามแข่งก็จะถูกสแกนโดนเครื่องที่ใช้เทคโนโลยี Facial Recognition เพื่อตรวจสอบว่าได้ว่าตรงกับที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่

ที่จริงแล้วทางการญี่ปุ่นได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ที่สนามบินฮาเนดะแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ แต่เปิดใช้งานเฉพาะกับประชนชนชาวญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งเจ้าเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนามาจากบริษัทที่ชื่อ NEC Corp. ซึ่งถูกยกย่องว่าเชียวชาญเทคโนโลยีนี้มากและมีความแม่นยำสูง ตรวจจับได้แม้จะแต่งหน้า หรือทำศัลยกรรมมาแล้ว รวมไปถึงแยกแยะคนที่เป็นฝาแฝดได้อีกด้วย ถือว่าเทคโนโลโนยีนี้จะเข้ามาช่วยให้งานใน Tokyo Olympics ที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 นี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

 

Credit : Japantime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *