RODEM วิลแชร์ที่จะช่วยให้คนพิการมีชีวิตที่ดีขึ้น

ถ้าครอบครัวใคร หรือใครเคยมีเหตุต้องใช้งานเจ้าเก้าอี้วิลแชร์ก็คงจะรู้ว่ามันออกแบบมาเพื่อใช้ในการเดินทางเท่านั้น ไม่ได้เหมาะจะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ในขณะนั่ง ซึ่งทำให้เป็นปัญหากับผู้พิการบางคนที่จำเป็นต้องใช้มันอยู่ตลอด ทำให้พวกเขาต้องทำกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจำวันยากลำบางขึ้น มันจึงกลายเป็นที่มาของเจ้า RODEM วิลแชร์หุ่นยนต์

RODEM

มันถูกพัฒนามาโดย Tmsuk’s โดนมีชื่อว่า “RODEM” ออกแบบมาให้ต่างออกไปจากวิลแชร์ทั่ว ๆ ไปที่ใช้กันอยู่ มันใช้จอยสติ๊กในการควบคุมทิศทางในการเคลื่อนที่ และอยู่ด้านหน้าเรา ท่านั่งของเราก็จะเหมือนการขี่ม้าอยู่ มีเบาะสำหรับวางแขนมันทำให้คนพิการสามารถทำกิจกรรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าแบบเก่า แถมมันยังมีฟังก์ชั่นเรียกให้มารับผ่านทางสมาร์ทโฟนอีกด้วย พลังงานใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้เวลาต่อการชาร์จแบตประมาณ 8 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และทำความเร็วได้สูงสุดถึง 5.9 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งราคาของมันถูกวางไว้ที่ 294,000 บาท และจะวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นก่อนในราคา 980,000 เยน

แต่ก็รอลุ้นกันต่อไปว่าจะมาขายที่ไทยเมื่อไหร่ แต่ถือว่าเป็นวิลแชร์ที่จะทำให้ผู้พิการอยากทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *